Locatie:
Op elke locatie mogelijk

Groepsgrootte:
Minimaal 10 personen

Prijs vanaf:
€ 85,- pp

Extra:

  • Opdrachten kunnen in onderling overleg aangepast worden (moeilijker/makkelijker; meer/minder actiegericht)
  • De activiteit kan spectaculairder gemaakt worden wanneer we verschillende vervoersmiddelen toevoegen: fietsen, vespa..

Change pakket


Dit programma hebben we meermaals met succes ingezet. Teams leren veranderingen vorm te geven en om te gaan met mogelijke weerstanden. Ze ondervinden dit ‘aan den lijve’, krijgen tools aangeboden om de verandering vorm te geven en gaan samen aan de slag om de eigen verandering te ontwerpen of bij te sturen.
Leerrijk, onmiddellijk toepasbaar en vooral … fun!

  1. Intro
  2. Feedbackspel: wat loopt er nu al goed? Wat moet er gebeuren om het nog iets beter te doen?
  3. The factory: change business game in 3 ronden
  4. Interactieve presentatie: ‘change works’: hoe veranderingen succesvol maken
  5. Brainstorm: onze verandering vorm geven
  6. The designers: business game rond het omgaan met weerstand tegen verandering
  7. Wrap up en conclusie