Large Scale Leerevents

Naast het aanbieden van een aantal standaard korte leerevent-modules (iedere module duurt min. 2 / max 4 uur), heeft LeerEvent zich de voorbije jaren toegelegd op large scale leerevents (LSLE).  Meestal gaat het daarbij om een van de volgende soorten events:

  • u wenst voor uw hele organisatie of een deel ervan (bvb een plant, departement of dienst) jaarlijks een teambuiding te organiseren rond een bepaald thema. We denken daarbij aan klantgerichtheid, change, … Deze teambuilding dag is daarbij het ideale moment om de medewerkers te bedanken voor het voorbije jaar en/of een bepaald aspect van uw organisatie in het daglicht te stellen. Leerevent is hiervoor de ideale partner
  • u wenst een groot aantal medewerkers op een zeer practische manier een dag te laten werken rond een attitude
  • u wenst 2 of meer teams beter te laten samenwerking. Aanleiding hierbij is bijvoorbeeld een wedersamengesteld team na een fusie, een re-organisatie binnen uw bedrijf of aangepaste processen (bijvoorbeeld na een lean…) met een impact op de samenwerking tussen personen en teams.

De laatste jaren hebben wij ervaring opgedaan omtrent ieder van deze situaties en vanuit deze ervaring bouwen we voor u graag de ideale aanpak voor uw eigen leerevent.