loading
 • The Factory
 • Team Trivial
 • MBTI
 • Secret room
 • Team power
 • Djembe workshop
 • BAT
 • De expeditie
 • Den Draad
 • Beste Collega
 • Beach Fun
 • The Factory | Modules

  Als productieteam moet je je organiseren en inspelen op veranderingen. Werk met grote groepen ervaringsgericht rond thema’s als omgaan met veranderingen, leiderschap, projectmanagement en fusie tussen teams.

 • Team Trivial | Modules

  Leer elkaar beter kennen als team. Spanning, humor en eye-openers verzekerd!

 • MBTI | Modules

  Je eigen MBTI leren kennen temidden van een heleboel andere TYPES en onmiddellijk ervaren hoe we er samen sterker door kunnen worden: verscheidenheid als teamkracht!

 • Secret room | Modules

  Ontdek de geheimen van je collega’s. Een luchtige rode draad die goed werkt om elkaar beter te leren kennen. Het concept kan doorheen je hele Leerevent heen lopen.

 • Team power | Modules

  Het team krijgt de opdracht om binnen een afgesproken tijdsperiode een hele reeks opdrachten tot een goed einde te brengen. Samenwerken, overleg en goede communicatie staan centraal.

 • Djembe workshop | Modules

  Let the music play, hey hey! Een andere en zeer krachtige manier om samenwerking en communicatie te beleven.

 • BAT | Modules

  Sterke samenwerkingsopdracht die leidt tot heldere conclusies.

 • De expeditie | Modules

  Buitenopdrachten, water en fysieke inspanningen. Ziedaar een boeiende cocktail.

 • Den Draad | Modules

  Teambuildingsopdrachten in elke stad? Met dit concept geen enkel probleem.

 • Beste Collega | Modules

  Ken je het TV format van ‘beste vrienden’? Dan kan je nu proeven van de teambuilding variant.

 • Beach Fun | Modules

  De beste stuurlui staan niet steeds aan wal. De zee als prachtig instrument om meer over teamwerking te leren.

Modules: onze vaste waarden

Doorheen de jaren hebben we met succes verschillende concepten, teamdynamics en programma's ontwikkeld. We geven u graag meer info over deze verschillende modules. Laat u door deze (delen van) programma's inspireren als bouwstenen voor uw eigen Leerevent.

Programma's: geslaagde combinaties van modules

Wanneer u snel aan het werk wil gaan, kunnen we modules met elkaar combineren om tot sterke en efficiënte programma's te komen. Zo'n programma biedt een aantal voordelen

 • snel en zeer concreet : u kan hierdoor vlot meedenken met ons
 • kostenefficiënt : ontwikkelingskosten worden tot een minimum beperkt
 • met een minimale inspanning op maat aan te passen