Locatie:
Op elke locatie mogelijk

Groepsgrootte:
Minimaal 10 personen

Prijs vanaf:
€ 85,- pp

Extra:

  • Opdrachten kunnen in onderling overleg aangepast worden (moeilijker/makkelijker; meer/minder actiegericht)
  • We werken graag met de officiële MBTI vragenlijsten en rapporten: € 100,- pp

Samenwerken pakket


Dit programma heeft zijn waarde bewezen: een combinatie van zelfinzicht en doe-opdrachten leidt tot meer begrip voor elkaar, een efficiëntere communicatie, minder stereotype reacties, beter begrijpoen van elkaars beslisstijlen en meer waarderen van elkaars inbreng. In plaat van je te ergeren aan de anderen, waardeer je nu de teamdiversiteit meer!
De kracht zit net in de verschillen ...

  1. Intro
  2. Feedbackspel: wat loopt er nu al goed? Wat moet er gebeuren om het nog iets beter te doen?
  3. The factory: change business game in 3 ronden
  4. Interactieve presentatie: ‘change works’: hoe veranderingen succesvol maken
  5. Brainstorm: onze verandering vorm geven
  6. The designers: business game rond het omgaan met weerstand tegen verandering
  7. Wrap up en conclusie