Archief

Gratis Project

We willen elk jaar 1 gratis project doen, vanuit onze maatschappelijke betrokkenheid. We doen dit project gratis met een organisatie die voor onze maatschappij het verschil maakt en die normaal gezien niet met ons zou samenwerken omdat ze nu eenmaal met sterk gelimiteerde budgets werkt.

Ontdek je talenten bij Argenta

Werken vanuit talent en passie om teamwerking te verbeteren.

We zijn voor Argenta aan de slag gegaan met de expliciete vraag om te werken vanuit talent en passie van de medewerkers om de teamwerking te verbeteren. Aanleiding om positief en waarderend met elkaar te werken gedurende een inspirerend programma.

Ga terug